Cookies

Polityka prywatności i cookies serwisu internetowego
Dobry Dźwięk Technika Eventowa

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i cookies zawiera w szczególności następujące informacje:

a) jakie dane osób odwiedzających (zwanych dalej: „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) są przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dobrydzwiek.pl (zwanego dalej: „Serwis”) i jakie są zasady przetwarzania tych danych;
b) kto i na jakich zasadach może przetwarzać dane Użytkowników;
c) jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Mateusza Kuźniarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DOBRY DŹWIĘK TECHNIKA EVENTOWA (zwaną dalej: „Dobry Dźwięk”);
d) jakie środki ochrony prywatności Użytkowników są stosowane przez Dobry Dźwięk;
e) w jakich celach w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników jest Mateusz Kuźniarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOBRY DŹWIĘK TECHNIKA EVENTOWA (adres: ul. Oświęcimska, nr 89, Poznań, 61­343).
2. Dobry Dźwięk przetwarza dane o zachowaniu Użytkowników w celach marketingowych, na podstawie wyrażonej przez nich zgody. Zgoda Użytkownika jest dobrowolna.
3. Dane są gromadzone i przekazywane w ramach usług obejmujących profilowanie oraz usług śledzących ruch na stronie Google Analytics do podmiotu przetwarzającego dane na rzecz Dobry Dźwięk – Google LLC.
4. Dobry Dźwięk może przekazywać dane także do innych podmiotów świadczących usługi marketingowe i informatyczne.
5. Dane mogą być również przekazywane do Stanów Zjednoczonych, które oferują adekwatny poziom ochrony danych zgodnie z regułami tzw. Privacy Shield (tarcza prywatności).
6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO:

i.   prawo do żądania usunięcia danych osobowych
ii.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
iii. prawo do przenoszenia danych osobowych,
iv. prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

III. Środki ochrony prywatności

Dobry Dźwięk dokłada szczególnej staranności, by dane przetwarzane były zgodnie z prawem i z poszanowaniem zakresu zgody wyrażonej przez Użytkownika.

IV. Pliki cookies

1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywany jest mechanizm cookies. Oznacza to, że w urządzeniu Użytkownika serwery mogą zapisywać dane informatyczne (pliki cookies), w szczególności pliki tekstowe. Dane te mogą być odczytywane przez serwery przy każdym połączeniu z tego urządzenia.
2. Opcja zapisywania i przechowywania plików cookies jest domyślnie włączona w przeglądarkach internetowych. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, tak by zablokować automatyczne zapisywanie plików cookies lub by Użytkownik był za każdym razem informowany o ich zapisaniu. Użytkownik może również usuwać pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
3. Brak zmiany powyższych ustawień oznaczać będzie możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu użytkownika i uzyskiwania przez serwery dostępu do nich.
4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie w celu:

a) dopasowania treści witryny internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, aby poprawnie wyświetlić stronę,
b) opracowywania danych statystycznych związanych z zachowaniami Użytkowników, aby udoskonalić zawartość strony internetowej,
c) prowadzenia działań o charakterze marketingowym.

6. Informacje na temat funkcjonowania usług Google Analytics, które wykorzystują dane gromadzone przy pomocy ciasteczek funkcjonujących w Serwisie, można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
6. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies dotyczących reklam oferowanych przez Google pod adresem: http://www.google.pl/settings/ads. W celu ustawienia przekazywania informacji do partnerów Google odpowiednich zmian można dokonać pod adresem: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

V. Dane o charakterze pomocniczym

1. Korzystanie z witryny wiąże się również z zapisywaniem przez serwer danych służących do funkcjonowania Serwisu: adres IP Użytkownika, data i godzina, informacje o wersji przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym Użytkownika. Dane te są zapisywane w logach serwera i są dostępne wyłącznie dla administratora Serwisu.
2. Zawartość danych nie służy do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

VI. Dane kontaktowe

Kontakt z Mateuszem Kuźniarkiem w sprawach związanych z ochroną prywatności, w tym w celu realizacji uprawnień Użytkowników, możliwy jest pod adresem: MATEUSZ KUŹNIAREK DOBRY DŹWIĘK TECHNIKA EVENTOWA, ul. Oświęcimska, nr 89, Poznań, 61­343, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@dobrydzwiek.pl

Użytkownik może złożyć skargę na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.